Navigace

Obsah

Územní plán obce

 

Údaje o  vydané územně plánovací dokumentaci
dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

12.11.2008

Usnesením č.

6/08

Datum nabytí účinnosti

30.11.2008

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Stručná charakteristika

Návrhy zastavitelných ploch:

Nízkopodlažní obytná zástavba  (Horka II, Onšovec)

Smíšená zástavba (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Sportovní plochy  (Horka II)

Dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Technická plocha (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Rybník (Horka II, Onšovec)

Doprovodná a ochranná zeleň (Horka II, Čejtice)

Zahrady (Horka II, Čejtice)

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 1 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

27.9.2011

Usnesením č. – č.j.

07/11 - 435/2011

Datum nabytí účinnosti

19.10.2011

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 2 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

27.10.2015

Usnesením č. – č.j.

89/2015

Datum nabytí účinnosti

18.11.2015

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  schválení možnosti využití

Územně plánovací dokumentace

Územní studie - návrh na dělení pozemků lokality Z8 a Z9

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

15.11.2016

Usnesením č. – č.j.

109/2016

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 3 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

5.12.2017

Usnesením č. – č.j.

78/2017

Datum nabytí účinnosti

21.12.2017

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Záznam o  schválení možnosti využití

Územně plánovací dokumentace

Územní studie Z 10 - Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

21.4.2020

Usnesením č. – č.j.

17/2020

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování