Navigace

Obsah

Územní plán obce

 

Údaje o  vydané územně plánovací dokumentaci
dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

12.11.2008

Usnesením č.

6/08

Datum nabytí účinnosti

30.11.2008

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Stručná charakteristika

Návrhy zastavitelných ploch:

Nízkopodlažní obytná zástavba  (Horka II, Onšovec)

Smíšená zástavba (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Sportovní plochy  (Horka II)

Dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Technická plocha (Horka II, Onšovec, Čejtice)

Rybník (Horka II, Onšovec)

Doprovodná a ochranná zeleň (Horka II, Čejtice)

Zahrady (Horka II, Čejtice)

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 1 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

27.9.2011

Usnesením č. – č.j.

07/11 - 435/2011

Datum nabytí účinnosti

19.10.2011

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 2 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

27.10.2015

Usnesením č. – č.j.

89/2015

Datum nabytí účinnosti

18.11.2015

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  schválení možnosti využití

Územně plánovací dokumentace

Územní studie - návrh na dělení pozemků lokality Z8 a Z9

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

15.11.2016

Usnesením č. – č.j.

109/2016

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 3 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

5.12.2017

Usnesením č. – č.j.

78/2017

Datum nabytí účinnosti

21.12.2017

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

 

Záznam o  schválení možnosti využití

Územně plánovací dokumentace

Územní studie Z 10 - Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

21.4.2020

Usnesením č. – č.j.

17/2020

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 

Záznam o  schválení možnosti využití

Územně plánovací dokumentace

Územní studie Z 16 - Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

28.6.2021

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování