Navigace

Obsah

Jak a kam s odpady v Horce II 

Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde

 
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
Svoz odpadu bude prováděn v pravidelných cyklech jedenkrát za 14 dní tj. 26 x za rok. Nádoby na odpad musí být schváleného typu. Posádka svozového vozidla je povinna vyprázdnit veškeré typizované nádoby, které jsou přistaveny k okraji vozovky nebo na určeném stanovišti, a vždy je vrátit na původní místo. Do popelnic nesmí být odkládán žhavý popel, jelikož je zde velké nebezpeční vznícení odpadu ve svozovém autě. Nádoba s tímto obsahem nebude obsloužena. Chatové oblasti mají sběrná hnízda na komunální odpad, kde jsou umístěny 1100 l kontejnery a na Hrádku popelnice. Opět do nich nesmí být odkládán žhavý materiál. 
 
Svozový dne popelnic v Horce II včetně osad k nim náležejících je vždy každý lichý pátek.
 
Svoz vytříděných složek komunálního odpadu (plast, papír, sklo)
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady v obci (výši poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit). Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech:
 

Plast – každé liché pondělí, sklo – 1x za měsíc

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky.

Dokonalým tříděním odpadu můžete snížit množství komunálního odpadu. Za menší množství odvezených odpadů zaplatíme méně svozové fimě a můžeme regulovat výši místního poplatku za odpad.

Tříděný odpad prochází po svozu ještě ručním dotříděním. Pokud bude ve sběrných nádobách vše správně roztříděno, náklady na dotřídění budou menší a tím se sníží i náklady svoz tohoto odpadu. A zase jsme u regulace místního poplatku za odpad.

Sběrná hnízda:

 

Sběrný dvůr ve Zruči nad Sázavou 
firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www
Výkup kovů:

firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www

 

Bezplatná likvidace (odevzdání) použitých pneumatik:

firma Pneuservisu RYP - Ivo Štefek, Průmyslová ulice, Zruč nad Sázavou. -www

 

Další služby pro občany (pronájem kontejnerů, odvoz suti atd.):

firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www

firma LIMA - eko služby s.r.o., Průmyslová ulice 55 , Zruč nad Sázavou - www