Navigace

Obsah

Nepravidelný vývoz

V zájmu obce je udržovat prostředí čisté a podporovat ochranu životního prostředí. Obec proto bude i nadále zajišťovat vývoz odpadních vod. Nepravidelný svoz odpadních vod bude Obec Horka II poskytovat jako nadstandartní službu na základě objednávky (telefonické nebo e-mailové) jen v případě volné kapacity.

Obec nabízí majitelům nemovitostí dva druhy vývozu odpadních vod:

 • vývoz na vlastní čističku odpadních vod 
 • vývoz na čističku odpadních vod ve Zruči nad Sázavou

Zájemci o tuto službu musí splňovat a akceptovat následující podmínky, aby mohly být odpadní vody likvidovány na čističce, jejíž provozovatelem je Obec Horka II:

 • odpadní vody budou vyvezeny pouze nemovitosti, která neměla možnost se připojit na kanalizační síť obce
 • odpadní vody v jímce budou maximálně 3 - 4 měsíce staré. Provozovatel vyveze pouze odpadní vody, které byly u rekreačních objektů vyvezeny minimálně dvakrát ročně (na konci sezóny a v průběhu sezóny), u trvale obydlených objektů pravidelně čtyřikrát ročně. Provozovatel se tímto opatřením snaží co nejvíce zamezit navážení zahnívajících odpadních vod, které mají negativní vliv na funkci ČOV.
 • bezodtoková jímka nebude obsahovat tyto materiály a látky - seznam
 • přístup k jímce bude dostatečně přizpůsobený pro vjezd traktoru a cisterny. V rámci ochrany majetku má zaměstnanec právo vývoz odmítnout v případě, že by hrozilo poškození okolního majetku nebo majetku obce.
 • v rámci jednoho vývozu mohou být odbaveny maximálně dva objekty najednou. V tom případě bude cena za odvoz a likvidaci rozdělena, manipulační poplatek bude naúčtován každému objektu (viz. ceník vývozu)
 • likvidaci odpadních vod není povinností obce zajišťovat, proto Obec Horka II může objednávku bezdůvodně odmítnout

Majitelům objektů, kteří nemohou prokázat stáří odpadních vod, umožňuje Obec Horka II vyvézt odpadní vody na ČOV do Zruče nad Sázavou. I odpadní vody, které skončí na ČOV ve Zruči nad Sázavou, musí splňovat kvalitativní limity, jinak hrozí nám, jako přepravci, sankce za každý překročený ukazatel.  Z tohoto důvodu je v kompetenci zaměstnance obce odmítnout vyvézt odpadní vody z domovní jímky, pokud bude přesvědčen o tom, že by hrozily sankce.

Zájemci o tuto službu musí splňovat a akceptovat minimálně následující podmínky:

 • bezodtoková jímka nebude obsahovat tyto materiály a látky - seznam
 • přístup k jímce bude dostatečně přizpůsobený pro vjezd traktoru a cisterny. V rámci ochrany majetku má zaměstnanec právo vývoz odmítnout v případě, že by hrozilo poškození okolního majetku nebo majetku obce.
 • v rámci jednoho vývozu mohou být odbaveny maximálně dva objekty najednou. V tom případě bude cena za odvoz a likvidaci rozdělena, manipulační poplatek bude naúčtován každému objektu (viz. ceník vývozu)
 • likvidaci odpadních vod není povinností obce zajišťovat, proto Obec Horka II může objednávku bezdůvodně odmítnout

 

Ceník vývozu odpadních vod platný od 1.1.2023

Likvidace ve Zruči nad Sázavou 1 objekt 2 objekty
Cena z jízdu a manipulaci na ČOV 782,00 Kč  50 %
Manipulace v místě objednávky  110,00 Kč 100 %
Cena na čištění odpadních vod (stočné) 5 m3 310,15 Kč dle dohodnutých m3
CELKEM bez DPH 1.202,15 Kč  
CELKEM s DPH 1.322,37 Kč  
     
Likvidace na Budech 1 objekt 2 objekty
Cena z jízdu a manipulaci na ČOV 638,00 Kč 50 %
Manipulace v místě objednávky  110,00 Kč 100 %
Cena na čištění odpadních vod (stočné) 5 m3 250,00 Kč dle dohodnutých m3
CELKEM bez DPH 998,00 Kč  
CELKEM s DPH 1.097,80 Kč