Navigace

Obsah

Vyhlášky, pravidla, nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Číslo Název

Datum nabytí účinnosti

Datum ukončení účinnosti
2/2018 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  1.1.2019  
1/2018 OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2019  
1/2016 OZV o nočním klidu 9.12.2016  
7/2015 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2016  
6/2015 OZV o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 1.1.2016  
5/2015 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2016  
4/2015 OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2016  
2/2015 OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2016  
1/2004 OZV o regulaci psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 1.3.2004  
3/2015 OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě 11.11.2015 28.9.2015
1/2019
OZV kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015
28.9.2015  
2/2016 OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2017 31.12.2018

1/2015

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  31.3.2015 31.12.2018

 

Pravidla

Číslo Název Datum nabytí účinnosti

P/2015/01 

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Horka II 1.7.2015

P/2015/02

Pravidla pro poskytování věcných a finančních darů 1.7.2015
P/2015/03 Pravidla k postupu při pořizování změn schváleného územního plánu obce Horka II 1.7.2015

 

Nařízení 

Číslo Název Datum nabytí účinnosti

N/2016/01 

Nařízení, který se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce

9.12.2016