Navigace

Obsah

Vodovod


Informace k vyúčtování vodného

 

Vážení,

pro větší přehlednost hospodaření s vodou z obecního vodovodu bylo a bude provedeno následující:

  1. v polovině roku proběhl odečet na Vašem vodoměru pracovníkem obce. Ten bude prováděn každý další rok o prázdninách.
  2. stav k 31.12. bude hlásit sám spotřebitel vody nejpozději do 15.ledna. Pokud stav nebude moci sdělit kvůli zazimování nebo z nějakého jiného důvodu, nahlásí odběratel stav před zazimováním nebo si nechá stanovit pravděpodobnou spotřebu 

 

Prosíme vás, abyste nejpozději do 15. ledna nahlásili stav vodoměru. Informaci lze sdělit:


K vyúčtování potřebujeme následující údaje:

  • odběratel:
  • odběrné místo (např. číslo popisné) nebo číslo vodoměru:
  • stav v m3:
  • kontakt (emailovou adresu) pro zaslání vyúčtování (pokud nebude uveden, bude vyúčtování vloženo do schránky odběrného místa)

Vyúčtování a platba:

Během ledna obdržíte vyúčtování za uplynulý rok. Ti, co platili zálohy nebo uhradili část vodného během roku, budou mít tyto platby ve vyúčtování započtené.

Splatnost vodného zůstává stejná. Zaplatit ho můžete hotově v kanceláři OÚ nebo bankovním převodem až do 30. dubna.