Navigace

Obsah

Jak a kam s odpady v Horce II v roce 2019

Pokud Vás zajímají spíše informace o výši a placení poplatků za odpady, najdete to zde

 
Svoz zbytkového komunálního odpadu (TKO, popelnic)
Svoz odpadu bude prováděn v pravidelných cyklech jedenkrát za 14 dní tj. 26 x za rok. Nádoby na odpad musí být schváleného typu. Posádka svozového vozidla je povinna vyprázdnit veškeré typizované nádoby, které jsou přistaveny k okraji vozovky nebo na určeném stanovišti, a vždy je vrátit na původní místo. Do popelnic nesmí být odkládán žhavý popel, jelikož je zde velké nebezpeční vznícení odpadu ve svozovém autě. Nádoba s tímto obsahem nebude obsloužena.
 
Svozový dne popelnic v Horce II včetně osad k nim náležejících je vždy každý lichý pátek.
 
Svoz vytříděných složek komunálního odpadu (plast, papír, sklo)
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady v obci (výši poplatku na jednoho občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit). Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech:
 

Plast – každé liché pondělí, sklo – 1x za měsíc

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické požadavky.

 

Svoz nebezpečného odpadu
Tato služba bude prováděné formou mobilního sběru ze stanovišť určených obecním úřadem. Na tyto stanoviště přijede v určený den a hodinu svozová technika a oprávnění pracovníci odeberou od občanů přinesené odpady. Zde je nutné, aby občané dodrželi uvedený čas a předepsaná stanoviště, a předávaly odpady jen níže uvedené. Jiná stanoviště nejsou přípustná a bude to považováno jako založení černé skládky s případnými postihy. Odpady k odebrání:
 • nebezpečné odpady (např. staré léky, barvy, fotochemikálie, oleje, znečištěné obaly, kyseliny),
 • zpětný odběr (lednice, televize, monitory, ostatní elektronika, zářivky, monočlánky)

Jarní sběr bude proveden 6. 4. 2019 od 12.15 do 12.35 hod.

Podzimní sběr bude proveden 21. 9. 2019 od 8.30 do 8.50 hod.

Stanoviště je v Horce II u zámku ve dvoře

Dokonalým tříděním odpadu můžete snížit množství komunálního odpadu. Za menší množství odvezených odpadů zaplatíme méně svozové fimě a můžeme regulovat výši místního poplatku za odpad.

Tříděný odpad prochází po svozu ještě ručním dotříděním. Pokud bude ve sběrných nádobách vše správně roztříděno, náklady na dotřídění budou menší a tím se sníží i náklady svoz tohoto odpadu. A zase jsme u regulace místního poplatku za odpad.

Sběrná hnízda:
 • Horka II 
  • u pomníku - plast, sklo, papír, jedlé oleje 
  • u firmy N&N - plast, sklo
  • u zvoničky - plast, sklo
  • v kempu - plast
  • ve dvoře - kovy
 • Buda
  • u zastávky - plast, sklo, papír, oděvy, obuv, textil

 • Onšovec
  • u hřiště - plast, sklo, papír, kovy

 • Čejtice
  • u staré hasičárny - plast, sklo, papír

 

Sběrný dvůr ve Zruči nad Sázavou 
firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www
 
 • Provozní doba:
  • Po   14:00 - 17:00 
  • St     14:00 - 17:00 
  • So    08:00 - 13:00 ​
Otevírací doba výkupu kovů:

firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www

 • Provozní doba:
  • Po, 07:00 – 17:00
  • Út, 07:00 – 16:00
  • St, 07:00 – 17:00
  • Čt, 07:00 – 16:00
  • Pa, 07:00 - 15:00
  • So, 08:00 - 13:00
Bezplatná likvidace (odevzdání) použitých pneumatik:

firma Pneuservisu RYP - Ivo Štefek, Průmyslová ulice, Zruč nad Sázavou. -www

 • Provozní doba:
  • Po, 07:00 – 17:00
  • Út, 07:00 – 16:00
  • St, 07:00 – 17:00
  • Čt, 07:00 – 16:00
  • Pa, 07:00 - 15:00
  • So, 08:00 - 13:00
Další služby pro občany (pronájem kontejnerů, odvoz suti atd.):

firma FCC HP, s.r.o., Průmyslová ulice 1037, Zruč nad Sázavou - www

firma LIMA - eko služby s.r.o., Průmyslová ulice 55 , Zruč nad Sázavou - www