Obsah

Kulturní zařízení v Onšovci

Kulturní zařízení v Onšovci se nachází ve středu obce. Objekt je vhodný pouze pro malé rodinné oslavy.

Pronájem objektu je možné objednat u správce kulturního domu nebo u starostky. Kontakty zde.

  • Fotogalerie
  • Provozní řád
  • Příloha č. 1 provozního řádu
  • Smlouva o pronájmu
  • Předávací protokol