Navigace

Obsah

Pokyny pro užívání kanalizace

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání (275.32 kB)  od firmy Presskan. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Horka II doporučuje se s předaným návodem znovu seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlédnout, čistit proudem vody.  V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:

Co dělat v případě poruchy

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu k používání (275.32 kB) předaného firmou Presskan.Pokud si sami nevíte rady, voláte starostku (724 188 643), která zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře. Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.