Obsah

Pravidelný svoz

Do pravidelného svozu se mohou zapojit majitelé objektů nacházejících se v katastru obce Horka II, které nebylo technicky možné připojit na kanalizační řad, avšak pouze v případě, že vyústění odpadní jímky je volně přístupné i bez přítomnosti majitele. Majitel objektu před zahájením pravidelného svozu musí prokázat, že jímka byla vyvezena minimálně tři měsíce před plánovaným prvním svozem (dokladem od předchozího vývozce).  

Obec si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít v případě, že se objeví překážky, které brání jímku pravidelně vyvážet.

Majitelům nemovitostí, které jsou zapojeny do pravidelného svozu, je účtováno za likvidaci odpadních vod stočné. Množství vypouštěné odpadní vody z objektů zapojených do pravidelného svozu se obvykle stanovuje tzv. paušálem dle směrných čísel roční spotřeby vody (35 m3 na osobu a rok) nebo údajem z vlastního vodoměru.

Výše stočného

Dokumenty ke stažení:

Přihláška (15.94 kB)

Návrh smlouvy (38.26 kB)

Informace ke smlouvě  (575.04 kB)