Obsah

Co dělat v případě poruchy

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu k používání předaného firmou Presskan.

Pokud si sami nevíte rady, voláte starostku (724 188 643), která zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.

Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí, jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude přivolána odborná pomoc, popř. čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.