Obsah

Informace pro majitele kanalizačních přípojek

Pokyny k používání

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby (při osazení čerpadla) návod k používání  od firmy Presskan. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Horka II doporučuje se s předaným návodem opravdu seznámit. Dále je nutné nezanášet kanalizaci nevhodnými materiály a látkami (Co do kanalizace nepatří). Je dobré též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlížet a čistit proudem vody.  

Co dělat v případě poruchy

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla (svítí červená kontrolka, nebo vůbec žádná). Zkuste postupovat podle návodu k používání předaného firmou Presskan.

Pokud si sami nevíte rady, voláte starostku (724 188 643), která zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře. Více k tématu zde.

Co do kanalizace NEPATŘÍ aneb Kdy budete platit opravu VY! 

Jednoduše vše, co poškodí nebo zadře čerpadlo ve čerpací šachtě. Podrobný popis je tady. V případě, že závadu způsobí některá z těchto příčin, neplatí opravu provozovatel Obec Horka II, ale odběratel (majitel nemovitosti), a to včetně výjezdu servisních techniků.

Stočné

Výše stočného stanovuje zastupitelstvo obce Horka II. Stočné je vyúčtováno jednou ročně, během září Vám přijde faktura. Podrobnější informace ke stanovení stočného a vyúčtování naleznete na této záložce.

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška odběratele (33 kB)

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod (stočném) (839.88 kB)

Pokyny společnosti Presskan k údržbě a kontrole čerpadla (275.32 kB)

Kanalizační řád

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb