Navigace

Obsah

Vyhlášky, pravidla, nařízení

Platné obecně závazné vyhlášky

Číslo Název

Datum nabytí účinnosti

2/2018 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  1.1.2019
1/2018 OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2019
2/2016 OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2017
1/2016 OZV o nočním klidu 9.12.2016
7/2015 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2016
6/2015 OZV o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 1.1.2016
5/2015 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2016
4/2015 OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2016
3/2015 OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě 11.11.2015
2/2015 OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2016

1/2015

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  31.3.2015

 

Pravidla

Číslo Název Datum nabytí účinnosti

P/2015/01 

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Horka II 1.7.2015

P/2015/02

Pravidla pro poskytování věcných a finančních darů 1.7.2015
P/2015/03 Pravidla k postupu při pořizování změn schváleného územního plánu obce Horka II 1.7.2015

 

Nařízení 

Číslo Název Datum nabytí účinnosti

N/2016/01 

Nařízení, který se zakazuje podomní a pochůzkový prodej    na území obce

9.12.2016