Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Horka II

2.

Důvod a způsob založení

Obec Horka II vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 8 členů

Státní správa
Simona Vacíková - starostka

Radek Filip - místostarosta

Drahomíra Moravcová - ohlašovna, hospodářka

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Horka II
Horka II č.p. 1
285 22 Zruč nad Sázavou
 

Telefony:  
Kancelář starostky: 327 531 531
Mobil starostky: 724 188 643
Kancelář: 327 532 733
E-mail: horka2@email.cz
Internet. stránky: www.obec-horkaii.cz
Datová schránka 9pwb4n9

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Horka II
Horka II č.p. 1
285 22 Zruč nad Sázavou

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Horka II
Horka II č.p. 1
285 22 Zruč nad Sázavou

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.30 - 11.30 14.00 - 17.00  
Středa 8.30 - 11.30 13.00 - 16.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář podatelna
Tel: 327 532 733
   
Kancelář starostky
Tel: 327 531 531
Mobil: 724 188 643

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-horkaii.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna.horka2@email.cz

4.8.

Další elektronické adresy

horka2@email.cz

 

Bankovní spojení

Česká spořitelna,a.s.

hlavní činnost: 0443547339/0800

vedlejší hospodářské činnosti: 30031-0443547339/0800

6.

00236071

7.

DIČ

CZ00236071

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Horka II

Žádost o povolení kácení dřevin
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Žádost o poskytnutí informací
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit
Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Horka II vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Horka II poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005