Navigace

Obsah

Informace k pálení ohňů

Typ: ostatní
Při pálení ohňů při "pálení čarodějnic" dodržujte doporučení hasičského záchranného sboru.
  • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Tato služba umožňuje oznámit spalování hořlavých látek na volném prostranství ve smyslu § 5 ost. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a tudíž také oznámit pálení „Čarodějnic“ a to na internetových stránkách HZS Středočeského kraje http://www.hzsce.cz/hzs-stredoceskoho-kraje.aspx klepnutím na odkaz „EVIDENCE PÁLENÍ“ nebo přímo na https://palení.izscr.cz/ . Vyplněním příslušných údajů a jejich odesláním zavedete informace o Vašem pálení do uvedeného programu ohlášení pálení a splníte svoji zákonnou povinnost.
  • Zamezit používání hořlavých kapalin a hořlavých látek (např. pneumatik), které způsobují znečišťování životního prostředí.
  • Místo pálení ohňů volit tak, aby se zabránilo rozšíření požáru na sousední objekty, porosty nebo les (např. je zakázáno rozdělávání ohně v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního porostu, rozdělávat oheň do vzdálenosti 100 m od stohů slámy, oheň by se neměl zakládat ani na kořenech stromů, na lesní hrabance, na suchém listí).
  • Při pálení ohňů by neustále měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
  • Ohniště je nutno důkladně uhasit a dle konkrétních podmínek zajistit následný odpovídající požární dozor nad ohništěm.

Vytvořeno: 28. 4. 2017
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 00:00
Autor: Správce Webu