Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

 

Mapový portál

 

Obec Horka II - obecní úřad (pobočka Horka II) - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Navigace

Obsah

Stránka

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílkaPozor přijdou čerti.

4. 12. 2014 Zobrazit více

Odkaz na portál věnovaný vodohospodářství ČR

Odkaz na portál věnovaný vodohospodářství ČR

24. 2. 2010 Zobrazit více

Údaje o územním plánu obce


Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Územně plánovací dokumentace Územní plán obce Horka II
Vydaná zastupitelstvem Obce Horka II
dne 12.11.2008
Usnesením č. 6/08
Datum nabytí účinnosti 30.11.2008
Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II
Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad
Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Stručná charakteristika

Návrhy zastavitelných ploch:
Nízkopodlažní obytná zástavba (Horka II, Onšovec)
Smíšená zástavba (Horka II, Onšovec, Čejtice)
Sportovní plochy (Horka II)
Dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace (Horka II, Onšovec, Čejtice)
Technická plocha (Horka II, Onšovec, Čejtice)
Rybník (Horka II, Onšovec)
Doprovodná a ochranná zeleň (Horka II, Čejtice)
Zahrady (Horka II, Čejtice)

Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Záznam o  účinnosti

Územně plánovací dokumentace

Změna č. 1 územního plánu obce Horka II

Vydaná zastupitelstvem

Obce Horka II

dne

27.9.2011

Usnesením č. – č.j.

07/11 - 435/2011

Datum nabytí účinnosti

19.10.2011

Místa, kde je možné do této územně plánovací dokumentace nahlížet

Obec Horka II

Městský úřad Zruč nad Sázavou– stavební úřad

Městský úřad Kutná Hora – odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního a stavebního řízení

Pořizovatel

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 


2. 12. 2008 Zobrazit méně

Památný javor

Památný javor

28. 6. 2007 Zobrazit více

Naše vesnice

fotografie

23. 3. 2006 Zobrazit více

Naše okolí- pískovna

informace + fotografie

18. 1. 2006 Zobrazit více

Stránka